Bát Nạn Đại tướng

Trang Phượng Lâu là nơi gò rậm đầm sâu, nằm bên bờ sông Lô thuộc cố đô Văn Lang cũ. Cập nhật xe máy suzuki chính hãng Thời Tô Định nhà Đông Hán làm thái thú quận Giao Chỉ, Phượng Lâu trang thuộc châu Bạch Hạc.

Phượng Lâu có nhiều đầm hồ, khe suối quanh co trong một vùng cỏ cây rậm rạp, đồi nọ tiếp gò kia, nhà dựng trên đồi, đá xếp thành bực. Nhà nào cũng có dăm bảy ống nước dựng đầu nhà. Dân trồng lúa tẻ lúa nếp ở các tràn ruộng lầy, và bắt cua kiếm cá, bẫy thú, đào củ mà sinh sống. Con trai con gái lớn lên, mùa xuân rủ nhau hát đối từng đôi, ưng ý nhau thì con gái đưa con trai về nhà mình mời trầu cau và hát ở nhà.

Vũ Công Chất là hào trưởng ở Phượng Lâu, được giao quyền trông coi mười hai trang trong hạt, đầu nhà treo chiếc trống lớn mặt da trâu, tang gỗ mít, mỗi khi có việc, gõ trống một hồi là dân làng đến cùng làm. Các loại xe dap dien gia re giá tốt Nhà có người hầu trai, người hầu gái, có chó để săn và giữ nhà, có ngựa để cưỡi.

Bát Nạn Đại tướng 1

Hào trưởng họ Vũ lấy Hoàng Thị Mầu, người cùng trang lại cùng tuổi, thương yêu nhau đằm thắm, hợp ý đẹp lòng, ăn ở với nhau rất hòa thuận.

Vũ Công biết nghề thuốc, thường đi xa nhà hàng tháng tìm kiếm lá thơm, rễ quý ở các vùng, dạo gót khắp ba mươi sáu châu hái thuốc và chữa bệnh.

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Ô tô, xe máy tại website http://muabanxehoihanoi.com

Mọi việc nhà cửa cũng như việc các trang vẫn giao phó cho vợ lo liệu. Vũ Công thường đến làm thuốc ở Mãn Châu. Một hôm đi hái thuốc, Vũ Công gặp một tòa cổ miếu tường đổ mái xiêu, nồi hương lạnh ngắt, rêu phủ xanh thềm. Vũ Công đang tần ngần với cảnh, chợt thấy có một lão ông quắc thước gánh bó củi đi tới, mới vái chào lão ông và hỏi chuyện về tòa cổ miếu. Mua bán piaggio liberty đời mới Lão ông đặt gánh củi cùng ngồi nói chuyện, nhờ thế họ Vũ được biết đây chính là miếu thờ Sơn Tinh công chúa húy Ngọc Hoa, là vợ Sơn thánh Tản Viên.