Bài toán lãnh đạo mang đến sự phát triển bùng nổ

John Schnatter và Wade Oney đã thành công vì họ đã thực hiện Nguyên tắc Phát triển Bùng nổ. Các loại giá xe vespa đời mới Bất kỳ một lãnh đạo nào thực hiện điều đó đều chuyển từ bài toán về cấp dưới sang bài toán về người lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo phát triển lực lượng cấp dưới, mỗi lần họ chỉ có thể bồi dưỡng một người. Song những nhà lãnh đạo phát triển những nhà lãnh đạo thì họ bồi dưỡng theo cấp số nhân, bởi vì với bất kỳ một nhà lãnh đạo họ xây dựng nên, họ cũng sẽ phát triển được thêm lực lượng cấp dưới, từ số người đi theo vị lãnh đạo đó. Nếu thêm mười cấp dưới vào tổ chức của bạn, quyền lực của bạn sẽ được mở rộng thêm với mười người, nhưng nếu bạn phát triển thêm mười nhà lãnh đạo thì quyền lực của bạn sẽ bao trùm thêm mười nhà lãnh đạo, cộng với tất cả những người chịu ảnh hưởng của mười nhà lãnh đạo đó. Đó là điểm khác nhau giữa cho thêm và nhân lên. Có điều gì đó tương đồng, giống như phát triển tổ chức của bạn thông qua hành động tập thể thay vì hành động theo cá nhân đơn lẻ. Rao vặt xe vespa chạy tốt Những nhà lãnh đạo do bạn phát triển càng giỏi, thì chất lượng và số lượng cấp dưới càng tăng lên.

Bài toán lãnh đạo mang đến sự phát triển bùng nổ 1

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Ô tô, xe máy hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://muabanxehoihanoi.com

Để đi tới cấp độ cao nhất, bạn phải phát triển thủ lĩnh của những nhà lãnh đạo. Ông bạn của tôi, Dale Galloway đã quả quyết: “Một số nhà lãnh đạo cố gắng muốn xây dựng đội ngũ công nhân, còn tôi thì muốn phát triển những nhà lãnh đạo. Tôi không chỉ muốn phát triển những lãnh đạo mà tôi còn muốn phát triển sự nghiệp lãnh đạo của những nhà lãnh đạo.” Khi bạn đã thực hiện theo những nguyên lý đó thì gần như sẽ không còn giới hạn đối với sự phát triển của tổ chức của bạn. Chính vì vậy, tôi đã nói rằng gia tăng sự phát triển, lãnh đạo những cấp dưới bằng cách gia tăng bội số phát triển, lãnh đạo những nhà lãnh đạo. Thông tin lx 125 giá hấp dẫn Đó là Nguyên tắc Phát triển Bùng nổ.