Biểu đồ PQ của một nhà đầu tư dưới giá trị

Biểu đồ PQ của một nhà đầu tư dưới giá trị

Biểu đồ PQ dành cho một nhà đầu tư kết hợp phản ánh những đặc điểm của các phương pháp đã kết hợp nên nó. Biểu đồ PQ dành cho nhà đầu tư tăng trưởng dưới giá trị (Biểu đồ 9-4) giữ lại ba trong số các đặc điểm của nhà đầu tư tăng trưởng thuần tuý (kỷ luật, kỳ vọng và kỹ năng đọc biểu đồ), những phẩm chất còn lại sẽ giống các phẩm chất của một nhà đầu tư giá trị.

Phương thức đầu tư kết hợp tăng trưởng và tăng tốc

Một trong những phương thức đầu tư kết hợp phổ biến đó là phương pháp đầu tư tăng trưởng và tăng tốc, tìm kiếm những cổ phiếu tăng trưởng đã được khám phá đầy đủ và thể hiện khả năng tăng tốc. Đây là một phương thức phổ biến được William J. O’Neil, chủ bút tờ Investor’s Business Daily, gọi là CANSLIM trong cuốn sách How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times or Bad của ông. Mỗi chữ cái trong từ viết tắt thể hiện một đặc điểm của một cổ phiếu thành công, dựa trên chiến lược CANSLIM. Công thức của phương pháp này được tóm tắt dưới đây (để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập website: www.canslim.net hay tìm đọc tác phẩm của O’Neil).

• Lợi nhuận hiện thời (Current Condotel Beachfront Trần Phú earnings): Mức lợi nhuận hiện thời phải cao tối thiểu là 20%;

• Lợi nhuận thường niên (Annual earnings): Mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình trong năm năm phải nằm ở mức từ 15 đến 20%;

• Dịch vụ mới, sản phẩm mới, công nghệ mới (New services, new products, or new highs): Những sản phẩm mới hay dịch vụ mới là động lực thúc đẩy giá cổ phiếu tăng cao;

• Cổ phiếu hiện hành (Shares outstanding or supply): O’Neil đưa ra lời khuyên mua cổ phiếu có số lượng phát hành ít hơn 30 triệu và chủ yếu là do ban quản lý cấp cao sở hữu.

• Nhà lãnh đạo hay người lạc hậu? (Leader or laggard): Những con báo hiếm khi thay đổi vị trí của chúng và những người chậm tiến hiếm khi trở thành nhà lãnh đạo. Một cổ phiếu CANSLIM sẽ là cổ phiếu đứng đầu thị trường; 

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Tin tức hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://muabanxehoihanoi.com