Cái mà con người coi như tài sản của xã hội đó là thời gian tự do

Cái mà con người coi như tài sản của xã hội đó là thời gian tự do cho sự phát triển của trí tuệ. Nếu quan niệm của C. Marx đúng như vậy thì xã hội của chúng ta còn rất gia dien thoai cu xa mới đến được xã hội cộng sản và xa lắm mới bỏ được kinh tế thị trường.

Và như vậy, rõ ràng cái quan trọng nhất, quyết định nhất để có thể nói rằng xã hội cộng sản hay không trước hết phải là nền tảng lực lượng sản xuất, nền tảng của công nghệ, nền tảng của những tiến bộ về sản xuất. C. Marx lúc nào cũng nói sản xuất, hạ tầng mới quyết định. Nếu không có hạ tầng thì không thể nói đến chủ nghĩa cộng sản. Cho nên, nếu chúng hyundai i20 active ta xa rời nền tảng này thì chúng ta khó có thể thiết lập những cái lâu nay ta nghĩ nếu cứ có Đảng Cộng sản, có sở hữu nhà nước thì chúng ta có chủ nghĩa xã hội. Điều này không chỉ ta mà V.I. Lenin cũng đã viết: "Cứ có Đảng Cộng sản lãnh đạo, chuyên chính vô sản và thiết lập được công hữu là có 50% chủ nghĩa xã hội" . Sự bmw x3 2015 thực, tôi thấy quan niệm này không chính xác. Bởi vì, nền tảng quan trọng nhất là cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật, là lực lượng sản xuất. Nếu còn tồn tại một nền công nghiệp như hiện nay dù phát triển cao nữa thì cũng chưa thể nói đó là công nghệ của chủ nghĩa cộng sản. Vì nền công nghệ ấy chưa đủ đảm bảo để của cải tuôn ra dào dạt, chưa đù đảm bảo để người ta phân phối theo nhu cầu. Nhà nước Mỹ ngày nay, nếu phân phối theo nhu cầu thì chắc chắn ba ngày sẽ sụp đổ. Như vậy, không thể xem đó là nền tảng của xã hội cộng sản được. Nó còn rất xa. 

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Ẩm thực hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://muabanxehoihanoi.com