Cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch chiến lược trước khi thực hiện

Annelieke bắt đầu giải thích các biểu đồ, nhưng Paul lên tiếng trước: kiếm viec lam hai phong chế độ tốt “Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn hỏi mục đích của bài tập này là gì vậy?” “Để lập một kế hoạch làm việc cho cả tổ chức – xác định xem ai sẽ làm gì”, Annelieke đáp, rồi Paul lại hỏi về khung thời gian cho tất cả quá trình này, và được trả lời là khoảng 6-9 tháng. Annelieke tiếp tục giải thích chín biểu đồ mà cô đã treo lên tường để họ có thể cùng nhau thảo luận xem với mỗi phần công việc thì cần phải làm những gì (ví dụ, phần “Gây quỹ”, phần “Cơ cấu tổ chức”) sau khi đã lên kế hoạch chiến lược. Tuy nhiên, cuộc thảo luận chủ yếu vẫn xoay quanh chủ đề cơ cấu tổ chức. thông tin tim viec lam tai tphcm có kinh nghiệm 

Cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch chiến lược trước khi thực hiện 1

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Việc làm tại đây và còn rất nhiều tại website http://muabanxehoihanoi.com

Khi bàn đến vấn đề hoạch định, Paul nhắc nhở: “Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch chiến lược trước khi thực hiện” và “nên thiết lập những mục tiêu hoạt động rõ ràng cho kế hoạch chiến lược”. Sau đó, Annelieke viết lên trên bảng, “1. Mục tiêu/sứ mệnh; 2. Mục tiêu cụ thể; 3. Thông tin liên lạc”, và họ cùng thảo luận xem nên giải quyết ra sao, Annelieke đảm nhận vai trò dẫn dắt cuộc họp. Một lúc sau, cô hỏi: “Chúng ta đang đóng góp ý kiến tự do hay chỉ rà soát lại các vấn đề một cách hệ thống thôi?” Annelieke có vẻ nghiêng về hướng thứ hai trong khi Steve lại thích làm theo hướng thứ nhất hơn. Đến một phần nọ, Annelieke nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang phần khác; nếu được thì có lẽ ta sẽ bàn [về các Chiến dịch, biểu đồ thứ nhất] đến hai ngày cũng được ấy chứ, tôi dám chắc thế. thông tin viec lam binh duong đi làm ngay Phân phối nguồn lực [biểu đồ thứ hai]…” Và họ chuyển sang bàn luận về vấn đề này, tiếp tục tìm kiếm các chương trình “hành động”.