Chỉ quảng cáo trên những tạp chí điện tử thích hợp và không cạnh tranh

• Chỉ quảng cáo trên những tạp chí điện tử thích hợp và không cạnh tranh.

• Đăng tải những bài viết hướng đến đúng thị trường.

• Hướng các đối tác hợp tác thích hợp gia nhập thị trường của bạn.

• Như một thương nhân, hãy chắc chắn rằng những nhà liên kết của bạn đang hướng tới đúng thị trường.

• Kiểm gia xe honda lead tra và theo dõi toàn bộ lưu lượng truy cập của bạn.

Bạn sẽ biết được lưu lượng thị trường có hướng đến đúng khách hàng mục tiêu hay không bằng cách theo dõi tỷ lệ khách mua hàng trên tổng số người truy cập trang web của bạn. Nếu bạn thu hút được 100 người truy cập tới website của bạn nhưng không một ai trong số đó mua hàng, tức là bạn đã gặp vấn đề ở đâu đó trong chuỗi các thao tác trên. Hoặc là bạn định hướng lưu lượng truy cập xe tay ga honda sai, hoặc chào hàng với đối tượng không phù hợp.

Vậy nhiệm vụ tối ưu hóa việc chiếm lĩnh toàn bộ thị trường là như thế nào? Việc này gồm có ba yếu tố:

1. TỐI ƯU HÓA TỪ KHÓA

B ạn phải đảm bảo những từ khóa mà bạn sử dụng để thu hút khách hàng triển vọng phù hợp với thứ bạn đang bán. Ví dụ, nếu bạn đang bán một cuốn sách điện tử về oto nissan các phương pháp chữa dị ứng, thì bạn phải sử dụng các cụm từ như “cách chữa dị ứng”, “xoa dịu các triệu chứng dị ứng”, v.v… Bạn sẽ không nên dùng các cụm từ như “thuốc uống chữa dị ứng” hoặc “bác sỹ chữa dị ứng”. Chúng chỉ là một khía cạnh nhỏ, và vì vậy, không chính xác.

2. TỐI ƯU HÓA THƯ CHÀO HÀNG

V iệc tối ưu hóa thư chào hàng sẽ bù đắp lại những chỗ mà việc tối ưu hóa từ khóa còn bỏ sót. Bằng cách nào? 

Chủ đề Cẩm nang bạn có thể cập nhập thường xuyên tại website http://muabanxehoihanoi.com