Chính việc chúng ta tập trung chú ý đến một số ít các nhà lãnh đạo

Tuy nhiên, chính việc chúng ta tập trung chú ý đến một số ít các nhà lãnh đạo http://bds.rongbay.com/p448/five-star-garden-kim-giang.html hoạt động trên phạm vi toàn cầu, cùng với việc tin rằng chỉ rất ít người có thể trở thành nhà lãnh đạo bẩm sinh đã hạn chế vai trò lãnh đạo của chúng ta trong các tổ chức. Trên thực tế, vai trò lãnh đạo thường nổi lên ngay ở cấp địa phương. Các nhà lãnh đạo địa phương nhận ra nhu cầu và hành động trong khuôn khổ yêu cầu công việc hàng ngày và trong những khoảng thời gian hạn chế. Họ tác động lên người khác để những người này ủng hộ họ trong những nhóm nhỏ và trong từng giao tiếp nhỏ. Các tổ chức thường thành công khi nhiều nhà lãnh đạo cùng tấn công vào các chiến hào, http://bds.rongbay.com/p407/goldmark-city-136-ho-tung-mau.html sử dụng các kế hoạch chiến thuật và đưa ra những bước hành động cụ thể hướng tới những kết quả cụ thể.

Làm việc với người Trung Quốc có khó không? | DIỄN ĐÀN DU HỌC SINH ...

Chính việc chúng ta tập trung chú ý đến một số ít các nhà lãnh đạo

Quan điểm huyễn hoặc cho rằng chỉ một số ít người mới có thể trở thành nhà lãnh đạo bẩm sinh đã tước đi sức mạnh của mọi người ở mọi cấp độ. Nó làm nản lòng những người đang cố gắng nuôi dưỡng và phát triển phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh. Nó cũng tạo ra một cái cớ để mọi người bào chữa cho việc không cố gắng lãnh đạo hoặc phát triển kỹ năng lãnh đạo. Nếu chỉ có vài người “sinh ra để làm lãnh đạo”, anh có thể nhún vai mà nói: “Tôi không thể là một nhà lãnh đạo được”. http://bds.rongbay.com/p450/xuan-mai-sparks-tower.html Điều này sẽ khiến cho từng người, từng nhóm, từng tổ chức và toàn xã hội trở nên què quặt.

Nhà quản lý có phải là nhà lãnh đạo không?

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Tổng hợp trong website http://muabanxehoihanoi.com