Công tác nghiên cứu hoạch định chính sách

Công tác nghiên cứu hoạch định chính sách, thể chế, luật pháp, quy chế… hiện là khâu yếu nhất. Các thể mua xe máy cũ ở hà nội chế liên quan đến Bộ nào, địa phương nào do Bộ ấy, địa phương ấy định ra và trình duyệt; không ít thể chế tự họ định ra và thi hành. Một khi các Bộ, các ngành, các địa phương soạn thảo ra thể chế, đương nhiên trước hết họ phải xuất phát từ lợi ích cục bộ của họ, lợi ích của quốc gia phải lùi lại sau, thậm chí bị toyota prado 2015 bỏ qua. Lợi ích cục bộ này thể hiện ra ở chỗ duy trì mở rộng quyền “cho phép” của họ. Khi Chính phủ quyết định bãi bỏ quyền cấp “cô – ta” xuất nhập khẩu, thì họ cố duy trì quyền “cấp giấy phép” xuất nhập khẩu. Khi Chính phủ quyết định bãi bỏ “giấy phép” xuất nhập khẩu, thì họ duy trì quyền “cấp giấy phép kinh doanh”. Những thể chế do các Bộ, chevrolet colorado ngành, địa phương định ra không chỉ đảm bảo duy trì quyền lực của họ, mà còn phải hết sức thuận tiện cho họ thi hành, mặc dù là rất bất tiện cho nhân dân. Chúng tôi cho rằng đã đến lúc phải đổi mới bộ máy nghiên cứu hoạch định các thể chế ở nước ta theo hướng:

• Các thể chế liên quan đến hoạt động của một ngành, một địa phương, không chỉ do ngành, địa phương soạn thảo, mà còn phải do các doanh nghiệp, những đối tượng chịu tác động của thể chế đó với những đại diện của họ cùng tham gia soạn thảo.

• Cần có cơ quan thẩm định các thể chế về nội dung, về quan hệ giữa nó và các thể chế khác, về tính khả thi và các tác động có thể.

• Cần có thời gian thử nghiệm và điều chỉnh các thể chế mới ban hành, chẳng hạn một Nghị định của Chính phủ ban hành có thể cần phải có thời gian thử nghiệm 1 – 3 tháng, nếu có điều gì không thích hợp với thực tế, có thể sửa đổi, thậm chí bãi bỏ. Sau thời gian thử nghiệm có kết quả, Nghị định đó mới ban hành chính thức. 

Bạn có thể xem thêm bài viết trong mục Điện máy tại website http://muabanxehoihanoi.com