Đây được gọi là thí nghiệm “có tính chất loại trừ”.

Họ nói rằng việc dạy học trở nên dễ dàng khi họ có những học sinh như vậy và họ thích dạy năm học đó hơn bất cứ năm học nào khác.

Sau đó vị hiệu trưởng giải thích với họ rằng tất cả chỉ là một thí nghiệm. Những học sinh đó không có gì đặc biệt. Tên của họ được chung cư cao cấp chọn ngẫu nhiên trong số học sinh của trường, họ được chỉ định ngẫu nhiên vào lớp học của ba giáo viên này. Thực tế, họ chỉ là những học sinh bình thường.

Khỏi phải nói, ba giáo viên đó đã rất ngạc nhiên. Làm sao những học sinh đó lại có thể thể hiện tốt đến vậy? Sau đó họ nghĩ lý do là họ là những giáo viên tuyệt vời. Chính khả năng chuyên môn của họ đã mang lại kết quả đó.

Thầy hiệu trưởng đã giải thích với họ rằng, họ cũng được ban xe may cu tai ha noi chọn rất ngẫu nhiên. Vào đầu năm học, tên của tất cả giáo viên trong trường được đặt vào một cái mũ và họ là ba người đầu tiên được chọn.

Đây được gọi là thí nghiệm “có tính chất loại trừ”. Sự kỳ vọng mà thầy hiệu trưởng dành cho các giáo viên này rõ ràng và dứt khoát. Ông nói: “Các vị là những thầy giáo tuyệt vời và chúng tôi nissan việt nam hy vọng các vị sẽ đạt được kết quả tuyệt vời với lớp học toàn học sinh ưu tú”.

Sự kỳ vọng mà các giáo viên này đặt vào học sinh là tuyệt đối và không được bộc lộ ra. Đơn giản là họ đối xử với học sinh như thể chúng rất thông minh và hy vọng chúng sẽ thể hiện phù hợp với những thông tin mà họ đã được cung cấp.

Trong cả hai trường hợp, sự kỳ vọng đều dựa trên thông tin sai. Tuy nhiên trong cả hai trường hợp, những kỳ vọng đó được tạo ra từ một nguồn đáng tin cậy, nên đã trở thành lời tiên đoán tự thực hiện.

Điều này rất quan trọng. Sự kỳ vọng của bạn tương ứng với mức độ tôn trọng của bạn và giá trị của nguồn đó. Bạn càng tôn trọng người khác bao nhiêu thì người đó càng có ảnh hưởng đến những kỳ vọng của bạn bấy nhiêu. 

Thông tin hữu ích liên quan đến Kinh tế bạn có thể xem nhiều tại website http://muabanxehoihanoi.com