Đến lúc họ cất cao giọng đối đáp và độc thoại

Nhưng đến lúc họ cất cao giọng đối đáp và độc thoại cót cho cả nhà kia nghe thì tiếng lẳm bầm trở thành cực kỳ có lý, thành một bản phổi hợp với tai người thường tích cực hơn những giai điệu có điển lúc vọng từ phòng chú Thái Hằng lên lúc vẳng từ phòng thằng Bảo ra. Cứ thử hình dung mà xem: một giọng nữ cao giảng giải đạo đức theo kiéu ai nghe thì nghe như truyén giáo trên nén một giọng nữ khác trám trắm đúng một tông đố điên đổ khùng điên điên khùng khùng điên… Hay phét. Những cuộc cãi cọ kiéu này có khi chính là tién thân rap của Việt Nam.

cach-lam-kem-chuoi-ngon-tai-nha-2

Tùy theo mỗi trung tâm họ dạy theo từng cách khác khau. Có trung tâm dạy cho bạn tổng quan cách làm kim chi trước nhưng có trung tâm họ lại dạy cho bạn cách làm kim chi cải thảo luôn. Tùy theo ý định học của bạn như thế nào và bạn tự lựa chọn thôi nhé!

Ở khu tập thể nhà tôi sóng thì khác. Chỉ cấn một nhà ra giọng là lập tức bảo nỗi lên rỗi khắp sân. Cái kiéu chửi nhau cho chính mình nghe ở nhà Thái Hằng trở thành vô cùng nhàm tẻ néu so sánh với những cuộc đụng độ ở khu tôi. Trong khi mẹ nó với mẹ thằng Bảo cái nhau một cách công khai và có giáo dục ở trên gác, hai ông bỗ
T ff ‘

Theo như bạn mình kể thì bạn mình học ở trung tâm đó họ dạy cách muối cà pháo chứ không dạy cho bạn cách làm kim chi đâu nhé!

4átt cóng khu tập thé hộc tóc chạy vé lúm tóc vợ bat cú ÇOR thi cơn cuóng nộ được nuôi dưỡng bởỉ stí hể hả thèa óbuẻ của những người chứng kiến mới xẹp. Khi mả đời sốag dấu đá hét đạn bom của Mỹ nhưng cừ cái loa truyén Aank ©ói có giờ iạí vang vang toàn chiến ca */¿¿>4« ất đi vé biên giói cũng từ biên giới về…”, những cuộc áánỊì ahau chồi nhau đó thật sự là nghệ thuật giải tá đinh cao cho dán unh trong khu tập thé, không so sánh được với buổi phát thanh ca nhạc theo yêu cáu thính gu sang Chũ nhật nhưng cúng cương đương với chương tctsih dán ca và chèo lúc giữa tnỉa hay chương trinh tiéng Iba ắám thứ Bảy lúc đả bttón ngủ dip ci mác Nén sao do té có những bình ỉuận kiểu “cắt Phương oắt XÀ Ui mÀ ấâĩih nhanh ảấìĩh gọn mẹ nò chửi nhật bà gi vợ óng Khóa íhiổ h&y h

Bạn là người đang có nhu cầu về Mẹ và Bé vậy hãy truy cập website của chúng tôi http://muabanxehoihanoi.com để có thông tin hữu ích nhé !