Không thể khiến mọi người tin tưởng bằng cách chỉ nói miệng

“Tôi rất thích những bản tin của anh nhưng làm thế nào tôi biết được anh không lừa tôi giống như người khác? Anh nói điều này có vẻ rất dễ dàng nhưng hãy nhìn xem, anh tạo ra lưu lượng thiet ke noi that chung cu truy cập khổng lồ.”

Không thể khiến mọi người tin tưởng bằng cách chỉ nói miệng: “Này, hãy tin tôi”. Thật lòng, tôi muốn những người đăng ký bản tin và khách hàng của tôi thành công giống như tôi. Tất nhiên tôi thích dạy và tư vấn cho những người khác, chia sẻ điều tôi biết. Tôi đã trả lời các câu hỏi này một cách thành thật nhất.

Đến một thời điểm khi có quá nhiều câu hỏi, tôi nhận ra tôi cần dạy những người khác trên một phạm vi rộng hơn kia morning và chỉ có một cách để thực hiện việc này là tự mình tạo ra sản phẩm. Thật may mắn, quyết định này đã khiến thu nhập của tôi tăng vọt.

Một trong những thành công lớn ban đầu của tôi là tạo ra cuốn sách điện tử nhỏ mang tên Bí quyết mini e-book. Cuốn sách này dạy cho mọi người cách trở thành nhà liên kết hàng đầu trong bất kỳ chương trình liên kết nào. mazda 3s Bí quyết đầu tiên là hiểu những kiến thức cơ bản trong tiếp thị.

• Bạn cần tìm một thị trường mục tiêu.

• Bạn phải đưa ra được giải pháp cho thị trường đó.

• Bạn cần hướng lưu lượng thị trường vào nơi bạn chào hàng.

• Bạn cần nắm giữ vị trí hàng đầu trong danh sách opt-in để xây dựng hệ thống tiếp nối cho việc chào hàng của bạn.

Bí quyết thứ hai là phải hiểu rõ vai trò của nhà liên kết là một người môi giới hoặc một người cung cấp thông tin có giá trị. 

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Kinh tế tại website http://muabanxehoihanoi.com