Những kẻ thắng người thua mới? (p5)

Và trong nhà máy, trên các bức tường là khẩu hiệu “an toàn trên hết” và “vạn người vì một người, một người vì vạn người”. Hiện nay có ít nhất 120 trong số 500 tập đoàn trung tâm tiếng nhật xuyên quốc gia bố trí nhà máy ở Thượng Hải. Năm 1999, Trung Quốc thu hút 20 phần trăm FDI trong tổng đầu tư đến các nước đang phát triển. Có thể kể ra đây nhiều dẫn chứng tưong tự. Công ty Mỹ Stone Container thừa nhận chuyển sản xuất đến Trung và Nam Mỹ là để tránh những quy chuẩn ngặt nghèo về môi trường của Hoa Kỷ”.

Những kẻ thắng và người thua mới?1

Kẻ thắng, người thua mới?

Trong 15 năm qua, General Electric di chuyển nhà máy liên tục. Gần đây, sau thời gian đóng đô ở Thổ Nhĩ Kỳ, nay công ty lại chuyển đến Hunggary, noi tiền lươmg học tiếng nhật online thấp hon. vẫn chưa yên, mới đây General Eolectric lại đe doạ chuyển sang Ân Độ để ngăn chặn mọi cuộc đấu tranh đòi tăng lưong của công nhân Hunggary. Không chỉ lưong thấp và môi trường khoan thứ, các chính phủ còn đưa ra cái mồi kích thích tài chính để dử các nhà đầu tư nước ngoài.

Chính phủ Xlôvakia chẳng hạn, ngoài lực lượng lao động rẻ còn đưa ra một loạt chính sách về miễn giảm thuế thậm chí thuế quan bằng không trên một số dòng sản luyện nghe tiếng nhật phẩm, bỏ thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, nhà nước Xlôvakia còn bỏ ra 6,4 triệu USD để đào tạo 1.200 công nhân có kỹ năng thích họp với yêu cầu của các nhà đầu tư. số tiền đó trích từ tiết giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế, môi trường và dịch vụ xã hội.

Những kẻ thắng và người thua mới?

Chủ đề Dịch vụ và Giải trí nếu bạn quan tâm có thể thường xuyên xem tại http://muabanxehoihanoi.com

Các công ty Nauy cũng thi hành một chiến lựợc tưong tự. Là quốc gia sản xuất nhôm hàng đầu nhờ thuỷ điện dồi dào, nhưng lại có luật bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, các công ty Nauy như Norsk Hydro, liền chuyển sản xuất sang Slovakia, mười năm trước đây, noi ngoài các điều kiện lưcmg thấp và môi trường dễ dãi, lại có nguồn năng lượng phong phú và được nhà nước bao cấp.”