phong trào tiệc trà ở Mỹ

Người dân Mỹ cảm thấy một vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra với nước mình rằng nền kinh tế của chúng ta đang xuống dốc và lối sống bị đảo lộn. Linh cảm này trở nên rõ rệt vào năm 2009 với sự nổi lên của phong trào Tiệc trà một cuộc nổi loạn cấp cơ sở chống lại kiểu nhà nước lớn hay can thiệp chính trị ưu tiên khu vực và đối tượng và các loại thuế cắt cổ.
Gần nửa triệu những người ủng hộ phong trào Tiệc trà bỏ phiếu trực tuyến cho cái gọi là Hợp đồng từ Mỹ một danh sách 10 chương trình hành động mà họ coi là ưu tiên cao nhất cho phong trào Five Star Garden Kim Giang. Đứng thứ hai trong danh sách ngay sau các biện pháp để bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ là sự bãi bỏ luật về thương mại và mức trần để hạn chế lượng khí thải CO2. Một ưu tiên khác là việc cho phép “thăm dò các nguồn năng lượng đã được chứng minh để giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào các nguồn năng lượng nước ngoài đến từ các nước không ổn định…”
Khi lần đầu tiên nghe về phong trào Tiệc trà và chương trình hành động của họ tôi cảm thấy nó giống như kẻ thù hắc ám của những gì đã diễn ra trên đường phố Boston hơn 37 năm trước tại phong trào Tiệc dầu Boston. Thay vì ném các thùng dầu rỗng xuống Vịnh Boston để phản đối các chính sách của công ty dầu mỏ trong khi hô vang “Đả đảo đế chế dầu mỏ” câu khẩu hiệu mới “Tiếp tục khoan dầu” đang ngày càng mạnh mẽ.
Sự lo sợ và giận dữ về những gì đang diễn ra ở nước Mỹ của các nhà hoạt động phong trào Tiệc trà và hàng triệu người Mỹ là chính đáng. Họ không đơn độc. Các gia đình trên toàn thế giới cũng đang sợ hãi. Tuy nhiên việc khoan dầu nhiều hơn sẽ không đưa chúng ta ra khỏi khủng hoảng vì dầu chính là lý do khủng hoảng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần II dựa vào dầu mỏ đang suy yếu và sẽ không bao giờ quay lại được vinh quang trước đó. Ở khắp mọi nơi mọi người đang hỏi “Chúng ta phải làm gì?” Nếu muốn mang lại việc làm cho mọi người hạn chế biến đổi khí hậu cứu nền văn minh của con người chúng ta sẽ cần một tầm nhìn kinh tế mới mang tính thuyết phục cho thế giới và một kế hoạch thực tế để thực hiện nó.

Nếu bạn là người quan tâm Nhà đất hãy thường xuyên quay trở lại http://muabanxehoihanoi.com để cập nhập nội dung hữu ích nhé !