Quá trình gắn kết mà tôi đã nói tới là một cơ hội để tạo ra lòng nhiệt tình

Họ dễ dàng tạo nên những mối liên kết chắc chắn giữa cá nhân với nhau, họ không cảm thấy đơn chung cư star tower độc, họ quản lý cuộc sống của chính mình với sự thanh thản và thư thái hướng tới số phận của và hạnh phúc của chính họ.

Quá trình gắn kết mà tôi đã nói tới là một cơ hội để tạo ra lòng nhiệt tình, niềm vui thích, đam mê, lời cam kết chân thành, sự tự định hướng trong công ty và động cơ thúc đẩy. Tuy nhiên cơ hội này thường bị bỏ mua bán xe ô tô cũ tại hà nội lỡ. Ban giám đốc có hai sự lựa chọn phổ biến những điều đạt được về động cơ thúc đẩy: bên ngoài (lương, tiền bạc) và bên trong (ví dụ như sự nhận biết, đánh giá đúng và khen ngợi). Động cơ thúc đẩy bên trong vốn là làm vừa lòng còn động cơ thúc đẩy bên ngoài thì không. Những người thúc đẩy từ bên trong là những người xe hyundai starex sinh ra từ bên trong – làm một việc gì đó bởi vì thích việc đó – trong khi những người thúc đẩy từ bên ngoài là những người tìm kiếm những phần thưởng, như là tiền bạc. Tiền bạc mất đi ảnh hưởng đến động cơ thúc đẩy của nhân viên khi nó chỉ là động cơ ngắn hạn. Vì vậy, các công ty cũng phải thưởng cho nhân viên từ bên trong. Một môi trường học hỏi, các thử thách, niềm vui thích, hạnh phúc, lòng tin, tính sáng tạo, tự thực hiện, tự phát triển, lòng quý trọng và quan hệ bên trong đối với nhân viên thường quan trọng hơn cả tiền lương. Mihaly Csikszentmihalyi đã thực hiện một nghiên cứu trên quy mô lớn tại Liên bang Mỹ về nỗi thất vọng của nhân viên. Nó được hình thành với việc các nhân viên Mỹ nêu tên ba lý do quan trọng về nỗi thất vọng của họ với công việc. 

Bài viết trong chuyên mục Tổng hợp được cập nhập hàng tuần, để tham khảo thêm thông tin vui lòng truy cập http://muabanxehoihanoi.com