Quản lý hai quy trình chiến lược khác nhau cơ bản: Một kỹ năng hiếm có và phức tạp

Các nhà quản lý hiệu quả cuối cùng đã phát hiện ra mô hình khả thi có thể tạo thành một chiến lược thành công. Tại thời điểm này, khi đã nắm chắc các tiêu chí sàng lọc trong quá trình phân bổ nguồn lực, các nhà quản lý cần phải xây dựng chiến lược thận trọng hơn. Thay vì tiếp mua xe đạp điện cũ tục lần mò hướng đi vào thương trường, họ nên mạnh dạn thực hiện các chiến lược mà họ đã biết là sẽ có hiệu quả. Intel, Wal-Mart hay một loạt những công ty khác đều đã tìm thấy một chiến lược khả thi khác biệt hẳn với nhà sáng lập của họ. Nhưng một khi mô hình đã trở nên rõ ràng, họ sẽ tích cực thực hiện nó.

Quản lý hai quy trình chiến lược khác nhau cơ bản: Một kỹ năng hiếm có và phức tạp

Trong hầu hết các làn sóng tăng lao dong pho thong tai ha noi trưởng đột phá, một loạt các đối thủ sẽ lao vào cơ hội. Các doanh nghiệp không thể vượt lên dẫn đầu sẽ thất bại một trong hai mặt. Thứ nhất, nhiều người thất bại ngay từ đầu bởi đã chi hết nguồn tiền của mình để triển khai thực hiện một chiến lược trong giai đoạn non trẻ khi chiến lược đúng đắn còn chưa rõ ràng. Tình huống thất bại giá xe yaris 2015 thứ hai xảy ra sau khi thị trường và các ứng dụng của nó trở nên rõ ràng đối với các công ty quản lý quá trình quản lý chiến lược hiệu quả nhất. Các công ty bị tụt lại phía sau là bởi giám đốc điều hành đã không kiểm soát cẩn thận quá trình phân bổ nguồn lực và đầu tư tất cả cho việc chạy đua lên thị trường cấp cao.

Việc chuyển đổi từ chiến lược phát sinh sang chiến lược thận trọng đóng vai trò quan trọng trong thành công đột phá ban đầu của một công ty. 

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Thế giới tại đây và còn rất nhiều tại website http://muabanxehoihanoi.com