Rèn luyện tính cách cởi mở, tình cảm phong phú

Hội họa là một biện pháp hiệu quả để rèn luyện nâng lực quan sảt và tri tưởng tượng cho trẻ do vậy, nó như người thầy vô hình dạy trẻ biết tường tượng không gian. Có nhiều cach lam kim chi, trong đó cách làm kim chi cải thảo mà mình vừa hướng dẫn là một trong số đó. Ví như tôi hối chảu một vật thể, mỏi mặt đéu là hình tam giác, nỏ cỏ tất cả máy mật? Mỏi mặt dếu là hình vuông mồi mặt đểu là hình chóp, hình thoi thì sao? Cử suy ra như vây, khi mảt của vât thể càng ngày càng nhiêu, dén khi nhiểu nhất, sẻ tạo thành hình gì?

Hai chị an thường xuyên viết thư động viên nhau

Tất cả các câu hỏi trên, cháu déu trả lời rắt nhanh và chuẩn xác. Ví dụ khảc, đối với vật thể đơn giản tôi yêu cẵu cháu tưởng tượng ra hình chiếu ba mặt cùa nó và dùng hình chiếu này tường tượng ra hình dáng cùa vật thể, cháu đểu có thể dẻ dàng trả iởi đúng. Khi bạn đã biết cách làm bánh khoai bạn sẽ thấy cách làm nó thực dễ dàng. Về mặt âm nhạc, cháu đả có những bước “nhảy vọt”; Sở dĩ gọi là “nhảy vọt”, vì ờ phượng điện này tỏì có phần chủ quan, rèn luyện cho cháu quá ít. Bước nhảy vọt” thứ nhít là khi cháu hơn sáu tuổi, một hốm, tôi nghe thẫy cháu ngân nga giai điệu cùa một ca khúc, tôi hỏi chấu là do ai đậy, cháu nói cháu tự nghĩ ra tội lập túc bắng giọng vài tiếng, cháu hát đúng nhạc và giaị điệu. Tôi thấy cách nấu lẩu thái đơn giản chỉ trong vài bước làm bạn sẽ có ngay một nồi lẩu thái chua cay. Lần thứ hai là khi cháu vừa học chới tôi giảng cho cháư-kiến thứt nhắt.

Không ngờ một lúc sau cháu đâ cỏ thể phổỉ hựp được sự tự hào minh tà thăn đống rong lống ngay thợ nói vơi nay lớn hành giáo dục sớm với con Thứ hai nhiễu dán được mọi người ngợi khen, tồi cung cháu binh luận: Con xem, mọi người cư hẻ nghe thấy con còn nhỏ đả học lớp mấy thi khen ngợi con hít lài Nghe xong, con cảm thấy minh giỏi qua nên rất kiêu ngạo, trên thực té những lời khen ấy khòng tôt Người khác hỏi mẹ.

Chủ đề Mẹ và Bé bạn có thể cập nhập thường xuyên tại website http://muabanxehoihanoi.com

Do vậy, với nhừng lời khen ngợi cùa mọi người, cháu chỉ củm thấy vui, chứ không tô ra mang chị, khồ khản do quạt mả minh yêu cùng nhớ dễn chuc đéu chủ dộng để phán cho chị, một sỗ đố vật yêu thích cũng tặng chị Ngày thư bảy vé nhà, cháu chạy ra rất xa để đón chậc Luc chi đi cũng tiẻn chí.