Tào Mạt – nghệ nhân chèo cuối cùng (P14)

Xây dựng hình tiíỢng Lý Thưòng Kiệt – sinh thòi, có 'lần Tào Mạt nói vối tôi là có lấy nguyên mẫu là Bác Hồ và Đại tưổng Võ Nguyên Giáp – ông cũng không ngại ngần "để" Lý Thường Kiệt lấy đạo Nho làm chuẩn mực trong đạỏ làm người, đạo làm tướng: "Tôi đánh giặc Quách Quỳ, Triệu Tiết được xuat khau lao dong xem là trí. Tôi vượt biển phá giặc ỏ Ưng Châu được coi là dũng. Nhưng trí dũng theo tôi phải có gốc ở chữ nhân…

Người có nhân thì không cứ làm ơn mối là nhân

Giúp cho người làm ra thóc thì hơn phát chẩn bần" (tr.315, 316). Việc soạn trò nhời của Tào Mạt được nâng lên hàng nghệ thuật. Lối văn biên ngẫu, giàu hình ảnh đã gây hứng thú cho khán giả. Vì thế, mặc dù lời thoại nhiều chỗ hơi dài và lặp lại, người xem vẫn dễ bề "bỏ qua". http://chungminhtaichinhgiare.com Ngoài ra, phải nói Tào Mạt đã đóng góp không nhỏ cho Chèo cổ, trước hết về kịch bản. Kịch bản Chèo cổ nếu xem diễn từng trích đoạn còn đỡ. Xem cả vở một lúc, thấy dài lê thê. Hèn gì xưa các cụ ta xem Chèo hết đêm này sang đêm khác. 

Chèo của Tào Mạt sáng lung linh, gọn ghẽ hơn và có những màn xuất thần: Cảnh chôn Hề già. Về làn điệu, Bài ca giữ nước là tác Xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành oto phẩm đánh dấu sự thảng hơa tài năng của Tào Mạt Vối những làn điệu mói. Mối song vẫn là Chèo. Làn điệu không lai căng bởi về cơ bản, nó vẫn gắn chặt vối điệu thức dân ca ba miền. Nền tảng chủ yếu vẫn là giai điệu dân tộc Việt.

Bên cạnh đó, phần ca từ đậm chất văn học, mang nỗi khát vọng, đau đốn của tác giả nên nhiều khi người ta phải rơi nưốc mắt. Chuyện chỉ trong ba điều răn (tham, sân, xi) của nhà Phật mà lại đậm nghĩa nhân tình thế thái: "Chết chìm trong vũng nước nông Vớt lên lại đắm muôn trùng hiển sầu Hỏi cõi người vì đâu mà khổ thế RưỢu đầy hầu há đề chén khô!

website http://muabanxehoihanoi.com cung cấp rất nhiều nội dung hữu ích, và bài viết bạn đang xem là tại chuyên mục Thế giới.