Thái độ của nhân viên sẽ quyết định vận mệnh phát triển thành bại của doanh nghiệp

dụng mô hình mới mẻ và đạt được thành công, phù hợp với tiêu chí văn hóa “Khuyến khích mạo hiểm” của công ty, công việc của họ thể hiện tinh thần sáng tạo cao. Với việc tuyên truyền như vậy, các nhân viên khác sẽ càng nhận thức được niềm vinh dự của mình gắn liền với văn hóa doanh nghiệp, từ đó tăng cảm giác quan trọng và ý thức cạnh tranh của bản thân trong công việc. Doanh nghiệp cần nhanh chóng thích nghi với sự phát triển của thời đại, xây dựng cơ chế khích lệ phù hợp với đặc điểm phát triển của doanh nghiệp. Phong cách quản lí và những chính sách hợp lí của doanh nghiệp sẽ quyết định mô hình quản lí, mô hình quản lí sẽ quyết định thái độ của nhân viên. Thái độ của nhân viên sẽ quyết định vận mệnh phát triển thành bại của doanh nghiệp. Người quản lí với mô hình quản lí phi nhân tính, coi mình là trung tâm sẽ dẫn đến phá sản doanh nghiệp, nhân viên cũng nhận ra rằng họ chỉ là người ngoài, chỉ cần làm tốt công việc của mình, không cần phát huy sức sáng tạo và cống hiến cho công ty. Như vậy doanh nghiệp sẽ không có tinh thần đoàn kết cũng như khả năng thu hút tai camera 360 nhân tài, cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại. Ngược lại, nếu doanh nghiệp coi nhân viên là người gắn liền với vận mệnh của công ty, là người có lí tưởng, lí trí, có thể đoàn kết, khích lệ, chia sẻ và cùng sáng tạo, coi nhân viên là trung tâm, quản lí tập thể bằng lí trí, xây dựng chế độ quản lí thân thiện, mở cửa, vui vẻ, thì nhân viên sẽ phát huy hết tinh thần sáng tạo, 

Thông tin hữu ích liên quan đến Thế giới bạn có thể xem nhiều tại website http://muabanxehoihanoi.com