Tính chất xã hội của chế độ sở hữu ở các nước tư bản hiện phát triển khá cao

Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là, tính chất xã hội của chế độ sở hữu ở các nước tư bản hiện phát triển khá cao. Cái cao nhất mà chúng ta thấy là sở hữu cổ phần. Như trước đã trình bày theo quan điểm của C. Marx, "cái hình thức sở hữu cổ phần này chính là hp landmark tower sự kết thúc chế độ tư bản tư nhân trong khuôn khổ của chế độ tư bản, không phải là trong khuôn khổ của xã hội cộng sản, là điểm quá độ để có thể tíên sang xã hội tương lai". Và, chúng ta cũng thấy rằng trong xã hội tư bản hiện đại, những lực lượng tiến bộ ngày càng phát triển, tiếng nói của họ cũng ngày càng quan trọng. Không phải dễ dàng gì B.Clinton đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phát biểu về ba điểm lớn nhất mà ông ta nêu bán chung cư hà nội ra cho thế giới ngày nay, trong đó điểm đầu tiên là cuộc chiến với cái đói nghèo. Điều đó chứng tỏ rằng những lực lượng tiến bộ ở chính nước Mỹ và trên thế giới cũng đòi hỏi phải thực hiện yêu cầu dân sinh to lớn này. Cho nên, đúng là toàn cầu hoá hiện nay vẫn mang tính tư bản chủ nghĩa nhưng ở trong đó đã có yếu tố và xe ford escape phải mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay tham gia vào quá trình này không chỉ có các nước tư bản mà còn có Trung Quốc, Việt Nam… và những nước khác. Trung Quốc tự cho rằng mình là xã hội chủ nghĩa, còn chúng ta xác định là mình theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì có sự tham gia của các nước xã hội chủ nghĩa nên đã làm cho tính chất tư bản chủ nghĩa của nó không thể thuần nhất được. Điểm thứ ba là, trong số hơn một 100 nước đang phát triển tham gia vào quá trình toàn cầu hoá, họ cũng là những nước đang đấu tranh cho tiến bộ xã hội, cho độc lập dân tộc. 

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Công nghệ hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://muabanxehoihanoi.com