Tôi được gọi là một nhà lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng

Một kỹ sư Malaysia được đào tạo tại Anh đầy tự tin để bày tỏ rằng sức mạnh của YTL, được nhân đôi nhờ vào sức mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao tính cạnh tranh của công ty, chính là chìa khóa cho sự phát triển liên tục của công ty. YTL là một trong những công ty sản xuất mạch vi xử lý của nền kinh tế cũ tự chuyển đổi mình đầu tiên để vượt qua những thử thách của nền kinh tế mới. Trong bài này, Yeoh bày tỏ quan điểm của mình về khả năng lãnh đạo trong nền kinh tế mới, cái nhìn chiến lược của YTL và những thử thách mà các doanh nghiệp của nền kinh tế cũ phải đối mặt.

Kỹ năng - Nhìn xa và trông rộng :: hoclamgiau.vn
Tôi được gọi là một nhà lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng

Tôi được gọi là một nhà lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng không phải là một điều gì đó bất biến; Bạn phải luôn luôn thay đổi để thích ứng với tình hình, phải luôn thận trọng và đối diện với sự thật.

Bạn phải đối mặt với các hiện thực mới của nền kinh tế mới, nền kinh tế được gọi là nền kinh tế “ô khỏa thân” vì Internet đã minh bạch hóa các doanh nghiệp. Bởi vì, Internet cho phép tất cả các thông tin được truyền tập trung trên mạng và bởi vì các nhà cung cấp hào phóng cung cấp một lượng lớn thông tin về tất cả các lĩnh vực và các vấn đề trên thế giới nên thông tin không còn là sở hữu của một số ít người. Nhìn nhận một cách công bằng, Internet là một sự tiến bộ vì nó là một kiến thức mở, và được phản ánh trong các mô hình kinh doanh mở, điều này thúc đẩy cạnh tranh và đổi mới.

Xem thêm bài viết trong mục Tổng hợp tại website http://muabanxehoihanoi.com