Trường Đại học British Columbia

Trường Đại học British Columbia bắt đầu xây dựng vào năm 1915, là trường Đại học sớm nhất của tỉnh British Columbia, đầu tiên là cơ quan hợp tác mang tính chất nghiên cứu, về sau dần dần phát triển thành trường đại học mang tính chất tổng hợp. Trong thời gian xuất khẩu lao động Nhật Bản chưa đầy 100 năm, trường Đại học British Columbia đã trở thành trung tâm nghiên cứu nổi tiếng toàn cầu, có những thiết chê” tạo hình nghệ thuật đứng hàng đầu thê” giới, cộng thêm việc nhà trường đặt tại thành phô” Vancouver khí hậu ôn hòa, phong cảnh đẹp, cho nên hàng năm đã hấp dẫn rất nhiều học sinh trên toàn thế giới đến đây học tập.

Trường Đại học British Columbia

Trường Đại học British Columbia

Để đáp ứng được thách thức của thế kỷ mới, trường Đại học British Columbia đã xác lập mục tiêu bồi dưỡng học sinh rất cao, đào tạo ra những công dân có thể thích ứng được với nhiều nền văn hóa khác nhau trên toàn Cầu, phân tích giải quyết được những đề tài khó khăn phức tạp và biết xử lý, lợi dụng một khôi lượng lớn các tin tức. Vì vậy, trên mặt giáo dục nhà trường kiên xuat khau lao dong nhat ban quyết tiến thủ, không ngừng cải thiện môi trường học thuật của nhà trường, và gần một trăm năm qua nhà trường vẫn đang sông trong trạng thái phát triển sôi nổi.

Công tác nghiên cứu khoa học của trường đại học British Columbia rất xuất sắc, tổng cộng đã xây dựng được 4 trung tâm nghiên cứu được Chính phủ Liên bang hỗ trợ, trọng điểm nghiên cứu là bệnh lý vi trùng bệnh, công trình chất anbumin, gien di truyền bệnh và các vấn đề phát triển quốc tế. Ngoài ra, còn có các cơ quan và thiết chế nghiên cứu về các chuyên ngành như Thư viện, Trung tâm mỹ thuật, Trung tâm Á châu, Địa chất học, Nhà bảo tàng Địa chất học và Động vật học, Sở nghiên cứu thực vật Nhật Bản…, trong đó, thư viện của nhà trường là thư viện lớn thứ ba toàn nước du học hàn quốc 2015 Canada. Nhà trường đã xây dựng được trên 70 chuyên ngành như kinh tế học nông nghiệp, động vật học, quản lý nguồn tài nguyên rừng, máy tính học, dinh dưỡng học, công trình thăm dò dầu mỏ, địa lý học, nghệ thuật, tiếng Anh, lịch sử, nghiên cứu tiếng Đức… có thể cấp các học vị cử nhân, cử nhân kép, thạc sĩ và tiến sĩ. Việc bồi dưỡng các giáo viên giảng dạy trung đẳng và giáo dục đặc thù cùng với việc bồi dưỡng huấn luyện tại chức của ngành Pháp học, y học và nha khoa cũng là một trong những nội dung giảng dạy của nhà trường.

Trường Đại học British Columbia 1

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Dịch vụ và Giải trí hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://muabanxehoihanoi.com

Trường đại học British Columbia hiện có sô” học sinh theo học chế độ cả ngày là 25108 người, sô” học sinh không theo chế độ học cả ngày là 7705 người, học sinh trong nước thu học phí khoảng trên 2500 đôla Canada, học sinh ngoại quốc thu phí khoảng trên 5700 đôla Canada. Vào học các khoa trong trường này yêu cầu có học lịch từ cao trung trở lên, học sinh ngoại quốc cần phải có thành tích TOEFL hoặc thi tiếng Anh Michigan, xin học phải nộp lệ phí là 40 đôla Canada.