Trường hợp Muzak là minh họa rõ nét cho công ty mở rộng sang thị trường phụ cận sai lầm

Cuối cùng, sự phức tạp trong quản lý danh mục vốn đầu tư của quá nhiều lĩnh vực kinh doanh phụ cận, đặc biệt với những lĩnh vực có vấn đề cũng làm phát sinh chi phí. Một vài công ty duy trì dữ liệu dựa trên sự tăng trưởng của nguồn đầu tư như một thể thống nhất, sắp xếp hang viet nam xuat khau dữ liệu gần hoặc xa so với hoạt động kinh doanh cốt lõi và tính đến lợi nhuận, hoặc thậm chí là đánh giá định kỳ các số liệu cũ để nắm được tỷ lệ thành công của công ty mình. Một vài công ty khác thậm chí còn biết rõ tỷ lệ thành công của chính công ty họ.

Muzak: Quay lại đường cũ

Trường hợp Muzak là minh họa rõ nét cho công ty mở rộng sang thị trường phụ cận sai lầm, tiếp tục phát triển sự sai lầm thanh lýthanh lý đồ cũ hà nội ấy quá lâu, kéo dài quãng thời gian sa lầy và tình trạng bất ổn từ chiến lược mở rộng trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Người lãnh đạo công ty mới nhanh chóng thoát khỏi sai lầm đó, sau đó kích hoạt một số chiến dịch mở rộng sang thị trường phụ cận mới có tác động ngay lập tức với sự tăng trưởng, tập trung, mức độ năng lượng và sự lành mạnh của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Andy Grove, người sáng lập ra Intel nhắn nhủ: “Dù luôn không chắc chắn trong kinh doanh, bạn phải coi sự tin tưởng nhất thời của mình như là sự tin tưởng chắc chắn. Nhưng khi phát hiện ra sai lầm, bạn phải sửa sai ngay.”

Muzak được thành lập vào năm 1934 để thương mại hoá một hệ thống đã được cấp bản quyền bởi nhà sáng chế George Squier, hệ thống này truyền tải nhạc từ máy hát qua các sóng điện tử. Công nghệ mới này được sử dụng chính thức đầu tiên trong thang máy giúp trấn tĩnh người sử dụng, những người chưa quen với việc di chuyển trong một chiếc hộp không có cửa sổ và phát ra 

Chủ đề Ẩm thực bạn có thể cập nhập thường xuyên tại website http://muabanxehoihanoi.com