Vài vấn đề về sơ kỳ thời đại đồ đá cũ (P3)

Như chúng ta đều biết, nhà khảo cổ học người Pháp G.de Mortillet ở cuôi thế kỷ XIX là người đầu Du học Hàn Quốc tiên đã dựa vào sự phát triển kỹ thuật chế tác đá và loại hình công cụ mà phân chia thòi đại đồ đá cũ ra các thời kỳ: Chelléen, Acheuléen, Moustérien… Sự phân chia ấy được mọi người chấp nhận và vẫn có giá trị đến ngày nay. Từ đó đến nay đã trải qua hơn 100 năm, sự phân kỳ đó vẫn có phẩm chất cao và có tính bền vững là do dich vu ke toan thue G.de Mortillet đã căn cứ vào quá trình phát triển của kỹ thuật, quá trình phát triển của công cụ để phân chia.

Những nhà nghiên cứu sau này đã thừa nhận và áp dụng rộng rãi cách phân kỳ ấy của G.de Mortillet, tuy cũng có những ý kiến bổ sung hoặc thay đổi ít nhiều, nhưng về căn bản vẫn giữ sự phân chia ấy. 

Cho đến ngày nay, nhiều nhà khảo cổ học xuat khau lao dong nhat ban đã chia sơ kỳ thòi đại đồ đá cũ ra thành những giai đoạn nối tiếp nhau: Tiền Chelléèn, Chelléen, Acheuléen, Moustérien. Một sô" nhà nghiên cứu khác lại tách Moustérien ra thành một thòi kỳ riêng và gọi là Trung kỳ đồ đá cũ. Nói một cách khác, sự phân kỳ của thời đại đồ đá cũ còn đang được thảo luận giữa các nhà nghiên cứu. Một số học giả thì phân chia thời đại đồ đá cũ ra thành hai thòi kỳ: sơ kỳ và hậu kỳ. Một số khác lại phân chia thành ba thời kỳ: sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.

Những nhà nghiên cứu phân chia thời đại đồ đá cũ ra làm hai thời kỳ – sơ kỳ và hậu kỳ – có phần phù hợp vối thuyết "hai bước nhảy vọt" trong quá trình hình thành con người và xã hội người. Các nhà sáng lập ra thuyết "hai bước nhảy vọt" coi những con người đầu tiên – Pithécanthropes, Sinanthropes, Néanderthal – là người vượn và chỉ có con người kiểu Homo sapiens mới là người đã hoàn thành, người "chân chính". Theo các học giả này thì lịch sử tiến hóa của con người có hai thòi điểm chủ yếu, hai bưốc nhảy vọt.

Một là và là quan trọng nhất, được đánh dấu bằng sự mở đầu của việc chế tác công cụ chuyển từ bầy động vật – tổ tiên của con người – đến bầy người đang hình thành, con người này là Pithécanthropes (và những người hình dạng giống nó) và Néanderthal. Bước nhảy vọt thứ hai là sự thay thế của người Néanderthal bằng Homo sapiens diễn ra trong ranh giới giữa sơ kỳ và hậu kỳ đồ đã cũ, đó là những con người "hoànthiện”, "chân chính". Các học giả này cho rằng bước nhảy vọt thứ hai đánh dấu sự xác lập, sự thông trị hoàn'toàn và đầy đủ những qui luật đó trong đời sống xã hội.

 

Nếu bạn là người quan tâm Điện máy hãy thường xuyên quay trở lại http://muabanxehoihanoi.com để cập nhập nội dung hữu ích nhé !