Ý nghĩa của dây chuyền phật bản mệnh

Hắn không hiểu ý tôi nói, có vẻ bất cần:

– Quan cái gì mà quan, sống mệt bỏ cha, tôi là người thô lỗ, thẳng thắn đá quý tự nhiên quen rồi, đâu có như cậu, sống giả dối.

Trước đó tôi từng nói với hắn kinh nghiệm nghe lời nên nghe nửa lời sau, hắn vẫn chẳng học được tí nào khiến tôi cũng bó tay. Tôi tỏ thái độ với Bành Tiền Tiến:

– Đồng hương là phải qua lại thường xuyên, công ty sẽ hỗ trợ chi phí cho cậu!

Bành Tiền Tiến lập tức rướn thẳng lưng:

Ý nghĩa của dây chuyền phật bản mệnh

– Dạ vâng, Lý tổng.

Tan họp, tôi gọi Cảnh Phú Quý lại, nói sau này ở những trường hợp dây chuyền phật bản mệnh như thế nên nghiêm túc một chút. Cảnh Phú Quý nghe vậy bèn nói:

– Tôi không nói cậu thì thôi, cậu lại còn nói tôi, tôi không hiểu cậu sao? Lúc cậu nói là đút vào còn dừng một lát, thực ra là cũng nghĩ đến chuyện đó, chỉ có điều cậu biết giả vờ, nhưng tôi không giả vờ được mà thôi!

Ý nghĩa của dây chuyền phật bản mệnh

Bị hắn vạch mặt đầu óc đen tối, tôi thấy hơi mất mặt, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận, làm thế càng khiến Cảnh Phú

Quý cáu tiết:

– Đừng tưởng chỉ có mình thông minh còn người khác ngu, ban đầu khi Lâm Thăng tìm cậu hợp tác mở công ty, cậu còn giả vờ là không thích lắm, tôi còn không hiểu cậu định làm gì sao? Cậu mu- ốn có điều kiện tốt, chỉ tiếc là chỉ có một vòng tay phong thủy gã ngu luôn tưởng mình thông minh như Lâm Thăng mới trúng kế của cậu. Tôi khuyên cậu sau này trước mặt người khác muốn giả vờ thế nào tôi mặc kệ, nhưng trước mặt tôi tốt nhất là hãy thật thà một chút.
Tôi vỗ vai hắn nói, bật cười:

– Quý, kích động làm gì, cậu đánh giá tôi cao quá rồi.

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Dịch vụ và Giải trí tại đây và còn rất nhiều tại website http://muabanxehoihanoi.com